TTHC cấp Huyện TTHC cấp Huyện

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết TTHC lần thứ nhất năm 2024

Ngày đăng 05/07/2024 | 08:48  | Lượt xem: 77
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện Thanh Oai về Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Thanh Oai...

THỜI TIẾT