CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thanh Oai: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi hoàn thành trước ngày 30/7/2024

Ngày đăng 19/07/2024 | 10:42  | Lượt xem: 20
Coi iHaNoi là kênh tương tác số hội tụ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, iHaNoi được xây dựng với mục tiêu sẽ là điểm truy cập để người dân, doanh...

Tập huấn bồi dưỡng công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số

Ngày đăng 19/07/2024 | 09:27  | Lượt xem: 23
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Đảng, sáng ngày 19/7, Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân số Thủ Đô iHanoi

Ngày đăng 17/07/2024 | 04:09  | Lượt xem: 26
Kênh thông tin kết nối người dân với chính quyền

Tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng ứng dụng iHanoi

Ngày đăng 16/07/2024 | 03:51  | Lượt xem: 52
 Chiều ngày 15/7, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn khai thác sử dụng Ứng dụng iHanoi để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai đến...

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết TTHC lần thứ nhất năm 2024

Ngày đăng 05/07/2024 | 08:48  | Lượt xem: 77
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện Thanh Oai về Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Thanh Oai...

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; công tác cải cách hành chính và nâng cao, cải thiện một số tiêu chí trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 26/06/2024 | 06:11  | Lượt xem: 59
Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; công tác cải cách hành chính và nâng cao, cải thiện một số tiêu chí trong công tác cải...

Thông báo về việc chuyển địa điểm Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Thanh Oai

Ngày đăng 24/06/2024 | 01:50  | Lượt xem: 59
Thông báo về việc chuyển địa điểm Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Thanh Oai