Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Trình tự thực hiện

-- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. -- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày   - Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày   - Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD Phụ lục số 2.37.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài
 
 
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Kết quả thực hiện

Giấy phép xây dựng được gia hạn

Lệ phí

undefined

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
50/2014/QH13 Xây dựng 18-06-2014  
59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18-06-2015 Chính phủ
15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 30-06-2016 Bộ Xây dựng

 

In bài viết Email bài viết