Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
381 3. Thủ tục đăng ký kết hôn

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

382 2.Thủ tục đăng ký khai sinh

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

383 6. Thủ tục đăng ký khai tử

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

384 47. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ủy ban nhân dân cấp xã

385 18. Thủ tục thành lập hội cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện


Hiển thị 381 - 385 của 385 kết quả.
của 39