Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
421 Thủ tục 15: Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
422 Thủ tục 6: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
423 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
424 Thủ tục 8: Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
425 Thủ tục 7: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
426 Thủ tục 5: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh. (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
427 Thủ tục 4: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
428 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 421 - 428 của 428 kết quả.
của 43