Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 7. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

12 4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

13 9. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

14 22. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp

15 21. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp

16 20. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp

17 19. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp

18 18. Cấp bản sao từ sổ gốc

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

19 10.Thủ tục đăng ký giám hộ

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

20 45. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

UBND cấp xã, thị trấn


Hiển thị 11 - 20 của 428 kết quả.
của 43