Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (1510/QĐ-UBND)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (1510/QĐ-UBND)

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

3 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (6547/QĐ-UBND)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

4 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (1510/QĐ-UBND)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

5 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (5039/QĐ-UBND)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

6 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (1510/QĐ-UBND)

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

7 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (1510/QĐ-UBND)

Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo

8 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (1510/QĐ-UBND)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

9 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (1510/QĐ-UBND)

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

10 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) (1510/QĐ-UBND)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện


Hiển thị 1 - 10 của 379 kết quả.
của 38