Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 17: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

UBND cấp xã

2 Thủ tục 11: Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

UBND cấp xã

3 Thủ tục 16:Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

UBND cấp xã

4 Thủ tục 10: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ủy ban nhân dân cấp xã

5 Thủ tục 1: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ủy ban nhân dân cấp xã

6 Thủ tục 6: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Ủy ban Nhân dân cấp xã

7 Thủ tục 8: Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Ủy ban Nhân dân cấp xã

8 Thủ tục 5: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ủy ban nhân dân cấp xã

9 Thủ tục 4: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ủy ban nhân dân cấp xã

10 Thủ tục 3: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã


Hiển thị 1 - 10 của 362 kết quả.
của 37