Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 15: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản

UBND Huyện

2 Thủ tục 5: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

UBND Huyện

3 Thủ tục 7: Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

UBND Huyện

4 Thủ tục 9: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

UBND Huyện

5 Thủ tục 10: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (công văn thỏa thuận gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố thỏa thuận về việc tu bổ di tích)

UBND Huyện

6 Thủ tục 3: Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

UBND huyện

7 Thủ tục 1: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện huyện

UBND Huyện

8 Thủ tục 13: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích

UBND Huyện

9 Thủ tục 11: Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

UBND Huyện

10 Thủ tục 8: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke

UBND Huyện


Hiển thị 1 - 10 của 269 kết quả.
của 27