Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2012)


     Công an huyện Thanh Oai truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân. Củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, toàn diện gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng An ninh trong tình hình mới.

Thanh Oai sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2021
Công an huyện Thanh Oai sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu 2021 và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2021
CÔNG AN HUYỆN THANH OAI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BV. ANTQ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VÀ ĐẤU TRANH TỆ NẠN MA TÚY
Xem tất cả