tin mới nhất

 • Hiệu quả từ những mô hình "Dân vận khéo"

  Ngày đăng: 13:19 06/02/2016 | Lượt xem: 4318

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to, việc Dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo việc gì cũng thành công". Trong năm vừa qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, của Huyện ủy, hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận:

  Xem chi tiết
 • Tạo động lực từ phong trào thi đua yêu nước TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HUYỆN GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

  Ngày đăng: 13:15 06/02/2016 | Lượt xem: 2212

    Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua -đặc biệt là năm 2015, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Oai đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn theo quy hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới

  Ngày đăng: 13:04 06/02/2016 | Lượt xem: 2486

  Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn theo quy hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới  

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ huyện Thanh Oai quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

  Ngày đăng: 12:55 06/02/2016 | Lượt xem: 3347

  Công tác chính trị, tư tưởng là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai, công tác chính trị, tư tưởng đã không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

  Xem chi tiết
 • Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường sống bình an của mọi người dân

  Ngày đăng: 12:47 06/02/2016 | Lượt xem: 2818

    Năm 2015, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thanh Oai tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Công tác phòng, chống tội phạm hình sự, ma tuý, môi trường và tệ nạn xã hội được nâng cao, tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao. Lực lượng Công an huyện đã điều tra, khám phá 49/62 vụ phạm pháp hình sự (đạt 79%), trong đó điều tra, khám phá 03 vụ trọng án (đạt 100%). Đấu tranh triệt phá 18 ổ nhóm hình sự; bắt, xử lý 19 vụ, 125 đối tượng đánh bạc, trong đó XLHS 10 vụ, 76 bị can; XLHC 9 vụ, 49 đối tượng nộp ngân sách nhà nước 43.500.000 đồng. Bắt và xử lý 3 vụ, 5 đối tượng có hành vi mại dâm.

  Xem chi tiết
 • CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN, CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2016

  Ngày đăng: 12:42 06/02/2016 | Lượt xem: 3512

  Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện xác định: huấn luyện chiến đấu, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) Ban Chỉ huy Quân sự huyện (CHQS).

  Xem chi tiết
 • NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

  Ngày đăng: 12:27 06/02/2016 | Lượt xem: 4362

  Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách và có vai trò quan trọng trong ổn định phát triển đất nước. Hiện quản lý thuế đối mặt với áp lực của nhiệm vụ thu ngân sách ngày càng nặng nề trong điều kiện nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Đây là bài toán đặt ra không chỉ với ngành thuế mà còn là vấn đề toàn xã hội quan tâm.

  Xem chi tiết
 • Thanh Oai tăng cường thực hiện hiệu quả Năm trật tự và văn minh đô thị 2015

  Ngày đăng: 12:23 06/02/2016 | Lượt xem: 3495

  Với sự đồng thuận của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện cùng vào cuộc thực hiện, quá trình tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả thiết thực, công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2015 đã có chuyển biến tích cực, tạo được diện mạo cảnh quan mới văn minh, trật tự.

  Xem chi tiết
 • GIẢI PHÁP TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN

  Ngày đăng: 12:18 06/02/2016 | Lượt xem: 2463

  Như chúng ta đã biết, đất đai là tài nguyên có hạn và vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh.

  Xem chi tiết
 • HƯỚNG LÀM GIÀU MỚI CHO NÔNG DÂN THANH OAI

  Ngày đăng: 12:15 06/02/2016 | Lượt xem: 2695

    Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp nông dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo bền vững. Nông dân tích cực tham gia bảo vệ quốc phòng an ninh, xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng làng văn hoá, cùng giai cấp công nhân trí thức tạo nên bước tiến mới trong sản xuất nông nghiệp

  Xem chi tiết
Hiển thị 471 - 480 của 508 kết quả.
của 51