chế độ chính sách mới

 • Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Ngày đăng: 21:08 14/08/2021 | Lượt xem: 32

  Ngày 13/8/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

  Xem chi tiết
 • Không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

  Ngày đăng: 08:02 19/07/2021 | Lượt xem: 44

  Không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng   

  Xem chi tiết
 • Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

  Ngày đăng: 08:03 02/07/2021 | Lượt xem: 49

  Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân Thông tư số 60/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cũng có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Trong đó, về tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, Thông tư nêu rõ, công dân đến địa điểm làm thủ tục cấp CCCD hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

  Xem chi tiết
 • Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021

  Ngày đăng: 08:02 02/07/2021 | Lượt xem: 54

  Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.

  Xem chi tiết
 • Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công

  Ngày đăng: 08:01 01/07/2021 | Lượt xem: 45

  Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được Quốc hội ban hành ngày 9/12/2020 về ưu đãi về người có công chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh năm 2005.

  Xem chi tiết
 • Chính sách Bảo hiểm y tế

  Ngày đăng: 07:59 01/07/2021 | Lượt xem: 44

  Chính sách Bảo hiểm y tế Nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do NSNN đóng. Kể từ ngày 01/7/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, do đó cũng sẽ có thêm nhiều đối tượng dược cấp thẻ BHYT miễn phí

  Xem chi tiết
 • Những điểm mới của Luật Tố cáo 2018

  Ngày đăng: 22:26 20/08/2018 | Lượt xem: 45

  Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý.

  Xem chi tiết
Hiển thị 7 kết quả.
của 1