các bài viết chuyên sâu

 • ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

  Ngày đăng: 10:12 04/02/2022 | Lượt xem: 3384

    Thấu hiểu sâu sắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Nhận thức rõ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và chính quyền của huyện. Trong năm 2021, Ban Tổ chức Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiều giải pháp đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ, ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động trong công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở và đạt những kết quả nổi bật như sau:

  Xem chi tiết
 • CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN GIỮ VỮNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG

  Ngày đăng: 09:48 03/02/2022 | Lượt xem: 1716

     Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo để “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp nói chung và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Oai nói riêng đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

  Xem chi tiết
 • PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

  Ngày đăng: 09:44 03/02/2022 | Lượt xem: 1605

      Năm 2021 khép lại, chúng ta có dịp cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được. Là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và huyện. Trong những tháng ngày giãn cách xã hội do dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh xã hội của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện. Song với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân, đến nay chúng ta đang dần thích nghi với nhịp sống bình thường mới. Trong bối cảnh đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nông thôn mới; tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền… Đặc biệt, hệ thống Mặt trận các cấp đã phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

  Ngày đăng: 10:44 02/02/2022 | Lượt xem: 1826

    Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Công tác Dân vận là mạch nối duy trì mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước.

  Xem chi tiết
 • PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI

  Ngày đăng: 10:39 02/02/2022 | Lượt xem: 1868

     Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thanh Oai vẫn duy trì phát triển kinh tế nông nghiệp và giữ mức độ tăng trưởng khá, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Đây là động lực, nền tảng quan trọng để Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Oai tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục xây dựng huyện nông thôn nâng cao trong những năm tiếp theo.

  Xem chi tiết
 • ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN XÃ CAO DƯƠNG TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

  Ngày đăng: 20:21 29/01/2022 | Lượt xem: 2258

    Là một trong 2 xã được giao chỉ tiêu thực hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Quyết định số 1907, ngày 21/9/2020 của UBND huyện. Nhận thức rõ đây là sự quan tâm lớn đối với phong trào của xã, đồng thời cũng là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Dương phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

  Xem chi tiết
 • PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NẾP CÁI HOA VÀNG XÃ TAM HƯNG

  Ngày đăng: 20:16 29/01/2022 | Lượt xem: 970

     Xã Tam Hưng nằm ở phía Bắc của Huyện Thanh Oai với diện tích đất tự nhiên là 1.105,77 ha trong đó đất nông nghiệp là 720ha, chiếm tỷ lệ 1/10 diện tích đất nông nghiệp của huyện Thanh Oai, với hơn 12.000 nghìn nhân khẩu. Nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy từ nhiều năm nay Đảng ủy luôn xác định phải có hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với giống lúa có giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế để nâng cao đời sống cho người nông dân. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HTX đã mạnh dạn đưa nếp cái hoa vàng vào sản xuất từ năm 2012 đến nay. Nếp cái hoa vàng là một giống lúa đặc sản, chất lượng cao, được chọn lọc từ giống lúa nếp của địa phương.

  Xem chi tiết
 • ĐẢNG BỘ XÃ CỰ KHÊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VĂN MINH

  Ngày đăng: 20:12 29/01/2022 | Lượt xem: 918

      Cự Khê là xã nằm ở phía Bắc của huyện Thanh Oai, đang trong quá trình đô thị hóa diễn ra rất mạnh mẽ, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là xây dựng và đảm bảo đô thị văn minh được địa phương đặc biệt quan tâm. Toàn xã hiện có khoảng 22.000 nhân khẩu được chia làm 06 thôn và 09 Tổ dân phố. Tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số cơ học nhanh nên tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định xã hội. Với đặc điểm tình hình địa phương như vậy, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là khâu đột phá giúp địa phương trở thành đơn vị đi tắt đón đầu đạt nhiều kết quả trong công tác phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an ninh chính trị trên địa bàn huyện Thanh Oai.

  Xem chi tiết
 • Bình Minh hướng tới mùa Xuân

  Ngày đăng: 20:07 29/01/2022 | Lượt xem: 936

       Những tưởng thời gian “một đi không trở lại’’ nhưng không hẳn mà còn trong tích xưa chuyện cũ lưu truyền, hiện diện trong các di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. Đó chính là vốn tài sản vô cùng quý giá mà từ bao đời nay mỗi quốc gia, mỗi dân tộc mỗi địa phương và mỗi con người luôn có ý thức gìn giữ. Từ những di tích này, với tâm huyết của các nhà nghiên cứu, bảo tồn chúng ta có thể nhìn thấy chặng đường của tiền nhân đã đi, dấu ấn tư tưởng, và những công trình kiến trúc nghệ thuật của thời đại.

  Xem chi tiết
 • NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH HUYỆN THANH OAI NỖ LỰC TIẾP SỨC NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

  Ngày đăng: 20:01 29/01/2022 | Lượt xem: 777

       Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả nước, khiến đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, với vai trò là người bạn đồng hành cùng “Nhà nông” và doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, nhằm khắc phục khó khăn, tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân và doanh nghiệp hạn chế tối đa sự đứt gãy chuỗi sản xuất, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội.

  Xem chi tiết
Hiển thị 11 - 20 của 144 kết quả.
của 15