an ninh - quốc phòng

  • Tập huấn Cán bộ các đối tượng Dân quân tự vệ huyện Thanh Oai năm 2014

    Ngày đăng: 12:00 12/11/2014 | Lượt xem: 38387

    Chấp hành Chỉ lệnh số 1255/CL-BTL ngày 30/12/2013 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác quân sự năm 2014 và Chỉ thị số 62/CT-HU ngày 31/12/2013 của Huyện ủy Thanh Oai về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2014. Ngày 14/3/2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cán bộ các đối tượng Dân quân tự vệ năm 2014 cho 147 đồng chí

    Xem chi tiết
Hiển thị 51 - 51 của 51 kết quả.
của 6