NGƯỜI THANH OAI XA QUÊ

 • CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA HUYỆN

  Ngày đăng: 14:52 23/01/2020 | Lượt xem: 1024

     Năm 2019 vừa qua, huyện Thanh Oai đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, trong đó phải kể đến vai trò, sự đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả của các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Ngoài việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ thực tiễn phong phú và sinh động đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, không chỉ giúp nhau vươn lên trong cuộc sống mà còn chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng xóm, làng, tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, yên vui, hạnh phúc.

  Xem chi tiết
 • HIỆU QUẢ TỪ XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI

  Ngày đăng: 14:45 23/01/2020 | Lượt xem: 1026

   Chủ trương của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện như luồng gió mới tạo sinh khí, động lực cho phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa huyện, là điểm nhấn trong việc thực hiện Chương trình 09-CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đây cũng là một nội dung được thành phố Hà Nội đánh giá cao, là mô hình cần được nhân rộng trên địa bàn huyện Thanh Oai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

  Xem chi tiết
 • CHI CỤC THUẾ THANH OAI: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 2019 ĐẨY MẠNH NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU 2020 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

  Ngày đăng: 19:57 22/01/2020 | Lượt xem: 770

     Năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Thanh Oai và Cục Thuế Thành Phố Hà Nội, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức Chi cục thuế, nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện Thanh Oai đã hoàn thành kế hoạch cấp trên giao, tổng số thu nội địa năm 2019 ước thực hiện là: 679.746 triệu đồng, đạt 177%  so với dự  toán pháp lệnh, đạt 104.6 % so với dự toán phấn đấu, 116,4 %  so với cùng kỳ.

  Xem chi tiết
 • XÃ HỒNG DƯƠNG KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TẬP TRUNG XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

  Ngày đăng: 19:51 22/01/2020 | Lượt xem: 594

      Năm 2019 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hồng Dương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Mai quyết tâm hoàn thành xã đạt nông thôn mới

  Ngày đăng: 08:15 22/01/2020 | Lượt xem: 615

     Thực hiện Chương trình 07-CTr/HU của Huyện ủy Thanh Oai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Mai đã sớm bắt tay vào việc xây dựng nông thôn mới (NTM). Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM; UBND xã đã xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện; MTTQ, các ban ngành đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chung sức xây dựng NTM đạt được kết quả như mong muốn.

  Xem chi tiết
 • CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019 CỦA ĐẢNG BỘ XÃ THANH CAO

  Ngày đăng: 14:34 21/01/2020 | Lượt xem: 674

  Đảng bộ xã Thanh Cao có tổng số 374 đồng chí đảng viên, đang sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó 6 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ ngành và nhà trường. Năm 2019 Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng.  

  Xem chi tiết
 • CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀO CUỘC SỐNG

  Ngày đăng: 14:31 21/01/2020 | Lượt xem: 588

  Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Oai đã chủ động tham mưu với Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 19/9/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 29/10/2018 thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện đã chú trọng vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đề ra chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong những năm tới, giao cho các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện.   

  Xem chi tiết
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VIỆT NHẬT CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỪNG BƯỚC CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TÊ

  Ngày đăng: 14:26 21/01/2020 | Lượt xem: 1014

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng xác định: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế". Trên nền tảng nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò như vậy và trên thực tiễn đã chứng minh có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, không chỉ có những đóng góp xứng đáng vào ngân sách Nhà nước mà còn giải quyết lao động, việc làm, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện. Một trong những đơn vị như thế, đó là Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật.  

  Xem chi tiết
 • GIỮ GÌN SỰ BÌNH YÊN - ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

  Ngày đăng: 09:43 08/02/2019 | Lượt xem: 3171

   Năm 2018, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thanh Oai tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

  Xem chi tiết
 • TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2018, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Ngày đăng: 11:23 07/02/2019 | Lượt xem: 3335

     Trong năm qua, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô, nhất là sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, các phòng ban ngành trên địa bàn huyện nên đã đạt nhiều kết quả tốt. Ban CHQS huyện đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

  Xem chi tiết
Hiển thị 71 - 80 của 97 kết quả.
của 10