NGƯỜI THANH OAI XA QUÊ

 • VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY THANH OAI TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC THAM MƯU PHỤC VỤ CẤP ỦY

  Ngày đăng: 07:40 02/02/2019 | Lượt xem: 3539

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

  Xem chi tiết
 • HUYỆN THANH OAI LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

  Ngày đăng: 18:23 01/02/2019 | Lượt xem: 4231

     Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Thanh Oai đã làm tốt công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

  Xem chi tiết
 • HIỆU QUẢ 1 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  Ngày đăng: 19:55 30/01/2019 | Lượt xem: 4540

  Thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018". Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu phối hợp với UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 02-KH/BDVHU-UBND, ngày 12/4/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện về tham mưu thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”.

  Xem chi tiết
 • HIỆU QUẢ TỪ VIỆC TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

  Ngày đăng: 19:22 30/01/2019 | Lượt xem: 4240

    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Thanh Oai đã được tăng cường và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.   

  Xem chi tiết
 • TẠO SỰ LAN TỎA MẼ CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN

  Ngày đăng: 19:02 30/01/2019 | Lượt xem: 4176

  Muốn nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhằm nắm bắt được đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, các thông tin mới, thông tin chuyên đề ... tạo đồng thuận trong nhân dân thì vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là hết sức quan trọng.

  Xem chi tiết
 • HĐND HUYỆN BÁM SÁT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC KỲ HỌP, TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

  Ngày đăng: 18:32 26/01/2019 | Lượt xem: 2275

  Nhìn lại nửa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện (2016-2021), Thường trực HĐND huyện luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như: phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn NTM, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà nhân dân và cán bộ huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Hoạt động HĐND không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát: Đổi mới – Thiết thực – Hiệu quả, xứng đáng là “cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương”.

  Xem chi tiết
 • PHÁT HUY NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TIẾP TỤC HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  Ngày đăng: 18:12 26/01/2019 | Lượt xem: 2214

  Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra; Tăng thêm 3 xã về đích nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 85%; Tăng trưởng kinh tế đạt 12%. Hầu hết các chỉ tiêu Thành phố giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội được huyện chú trọng đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn mới Thanh Oai thật sự khởi sắc.

  Xem chi tiết
 • TỰ HÀO NHỮNG NGƯỜI CON THANH OAI TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Ngày đăng: 09:42 21/01/2019 | Lượt xem: 2822

    Thanh Oai là vùng đất có lịch sử lâu đời, là đất huyện “trăm nghề”. Nhân dân Thanh Oai vốn cần cù trong lao động, thông minh dũng cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong xây dựng quê hương. Từ những làng quê nghèo khó xưa kia, phát huy những truyền thống tốt đẹp của ông cha, nhân dân Thanh Oai ngày nay thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đã nỗ lực phấn đấu vươn lên vì sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong đó không thể không nhắc tới những người con Thanh Oai đang ngày đêm miệt mài học tập, lao động, công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc, làm rạng danh quê hương Thanh Oai.

  Xem chi tiết
 • PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG BỘ HUYỆN

  Ngày đăng: 07:10 20/01/2019 | Lượt xem: 2450

  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Vì vậy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng là một trong những phương thức lãnh đạo có hiệu quả của các cấp ủy.

  Xem chi tiết
 • NÂNG CAO NĂNG LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, XÂY DỰNG HUYỆN THANH OAI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  Ngày đăng: 09:07 19/01/2019 | Lượt xem: 2686

  Năm 2018, thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đề ra. Huyện Thanh Oai vinh dự được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc.

  Xem chi tiết
Hiển thị 61 - 70 của 74 kết quả.
của 8