NGƯỜI THANH OAI XA QUÊ

 • GIỮ GÌN SỰ BÌNH YÊN - ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

  Ngày đăng: 09:43 08/02/2019 | Lượt xem: 2186

   Năm 2018, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thanh Oai tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

  Xem chi tiết
 • TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2018, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Ngày đăng: 11:23 07/02/2019 | Lượt xem: 2502

     Trong năm qua, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô, nhất là sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, các phòng ban ngành trên địa bàn huyện nên đã đạt nhiều kết quả tốt. Ban CHQS huyện đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

  Xem chi tiết
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA, LÀNG VĂN HÓA LÀM NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  Ngày đăng: 17:41 06/02/2019 | Lượt xem: 2798

    Nghị quyết TW5 khóa VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội". Xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng, cơ quan đơn vị văn hóa luôn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và luôn đồng hành cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự nghiệp phát triển kinh tế sẽ không thể bền vững nếu không được xây dựng trên một nền tảng tinh thần vững chắc, đó là văn hóa. 

  Xem chi tiết
 • XUÂN QUÊ HƯƠNG ĐẬM ĐÀ TỎA SẮC

  Ngày đăng: 09:06 05/02/2019 | Lượt xem: 2791

    Như đã thành quy của luật của tự nhiên, tạo hóa xoay vần, sau cái rét se lạnh của mùa đông trôi qua lại nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân đang đến. Mùa xuân của muôn hoa, mùa xuân của đất trời, mùa xuân mang bao điều ước vọng và sức sống mới với những niềm tin thắng lợi, những nhiệm vụ trọng trách mới đang chờ đón.

  Xem chi tiết
 • MTTQ HUYỆN THANH OAI TỔ CHỨC TỐT CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

  Ngày đăng: 07:16 03/02/2019 | Lượt xem: 2757

    Năm 2018 được đánh dấu là năm huyện Thanh Oai đạt nhiều thành tích cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Để có được thành tích nổi bật trong năm 2018 là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Huyện ủy, sự quản lý chặt chẽ và điều hành quyết liệt của chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng, đồng tâm hiệp lực của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân huyện Thanh Oai, trong đó MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai có vai trò quan trọng trong tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tổ chức tốt công tác đối thoại để có tiếng nói chung góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY THANH OAI TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO CÔNG TÁC THAM MƯU PHỤC VỤ CẤP ỦY

  Ngày đăng: 07:40 02/02/2019 | Lượt xem: 2819

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

  Xem chi tiết
 • HUYỆN THANH OAI LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

  Ngày đăng: 18:23 01/02/2019 | Lượt xem: 3093

     Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Thanh Oai đã làm tốt công tác chuẩn bị Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

  Xem chi tiết
 • HIỆU QUẢ 1 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

  Ngày đăng: 19:55 30/01/2019 | Lượt xem: 3827

  Thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018". Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu phối hợp với UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 02-KH/BDVHU-UBND, ngày 12/4/2018 của Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện về tham mưu thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”.

  Xem chi tiết
 • HIỆU QUẢ TỪ VIỆC TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

  Ngày đăng: 19:22 30/01/2019 | Lượt xem: 3531

    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Thanh Oai đã được tăng cường và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.   

  Xem chi tiết
 • TẠO SỰ LAN TỎA MẼ CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN

  Ngày đăng: 19:02 30/01/2019 | Lượt xem: 3549

  Muốn nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhằm nắm bắt được đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, các thông tin mới, thông tin chuyên đề ... tạo đồng thuận trong nhân dân thì vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là hết sức quan trọng.

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 19 kết quả.
của 2