Văn phòng HDND-UBND Huyện:

Điên thoại: 0913.180.266 (24/24h)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính:

Điện thoại: 0962 878 558

Email: nguyenmanhdung_thanhoai@hanoi.gov.vn

Bộ phận tiếp nhận thông tin về cải cách hành chính:

Điện thoại: 0433.870.431

Email: pnv_thanhoai@hanoi.gov.vn

Bộ phận tiếp nhận thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính:

Điện thoại: 0433.873 031

Email: ptp_thanhoai@hanoi.gov.vn

Hòm thư góp ý và bộ phận tiếp nhận-trả kết quả giải quyết TTHC:

Địa chỉ: 135, Tổ 3 Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội