Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
251 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
252 Thủ tục 8: Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
253 Thủ tục 7: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
254 Thủ tục 5: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh. (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
255 Thủ tục 4: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
256 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 251 - 256 của 256 kết quả.
của 26