Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

12 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

14 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

16 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

17 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

18 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

20 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã


Hiển thị 11 - 20 của 256 kết quả.
của 26