Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
241 Thủ tục 6: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
242 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
243 Thủ tục 4: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
244 Thủ tục 2: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
245 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
246 Thủ tục 8: Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
247 Thủ tục 7: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
248 Thủ tục 5: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh. (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
249 Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
250 Thủ tục 9: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 241 - 250 của 250 kết quả.
của 25