Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
241 Thủ tục 10: Thẩm định các dự án khuyến nông, khuyến ngư, mô hình trong nông nghiệp (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
242 Thủ tục 17: Thu hồi rừng do sau hai mươi bốn tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng) (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
243 Thủ tục 18: Thu hồi rừng do rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng). (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
244 Thủ tục 19: Thu hồi rừng do chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
245 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
246 Thủ tục 11: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
247 Thủ tục 20: Cải tạo rừng nghèo kiệt đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích dưới 5ha (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
248 Thủ tục 15: Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
249 Thủ tục 6: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
250 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 241 - 250 của 256 kết quả.
của 26