Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích.(TTHC cấp 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã


Hiển thị 1 - 10 của 256 kết quả.
của 26