Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 5. Thành lập trường tiểu học Tư thục

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

2 Thủ tục 3. Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

3 Thủ tục 4. Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

4 Thủ tục 1: Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện.

5 Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện.

6 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.(TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã


Hiển thị 1 - 10 của 228 kết quả.
của 23