Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP (Mức độ 2)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2 Thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.

UBND cấp xã, phòng Tài nguyên và Môi trường;

3 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (Mức độ 2)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

4 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật (Mức độ 2)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

5 Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Phòng Tài nguyên và Môi trường;

6 Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

7 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

8 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi (Mức độ 2)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

9 Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đã được cấp Giấy chứng nhận

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

10 Đăng ký khai thác nước dưới đất (Mức độ 2)

Phòng Tài nguyên và Môi trường


Hiển thị 1 - 10 của 241 kết quả.
của 25