thông tin quy hoạch

 • Thông báo về việc lấy ý kiến của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

  Ngày đăng: 08:58 27/09/2017 | Lượt xem: 242

  Ngày 27/9/2017, UBND huyện Thanh Oai ban hành Thông báo số 223/TB-UBND về việc lấy ý kiến của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Oai

  Xem chi tiết
 • Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Kim Bài lô quy hoạch K3 tỷ lệ 1/500

  Ngày đăng: 10:42 08/08/2017 | Lượt xem: 315

  Thực hiện Quyết định số 4464/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Kim Bài. Nhằm cụ thể hóa và thực hiện 2 Quyết định nói trên, năm 2016 UBND huyện Thanh Oai đã tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Kim Bài mà trước hết lập đồ án quy hoạch K3 nằm trong quy hoạch chung thị trấn Kim Bài. Sau gần 1 năm tổ chức thực hiện, đến nay đồ án quy hoạch chi tiết trung tấn thị trấn Kim Bài ô quy hoạch K3 tỷ lệ 1/500 đã hoàn chỉnh. Sáng ngày 02/8/2017, UBND huyện Thanh Oai tổ chức lễ công bố Quyết định và bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Kim Bài tỷ lệ 1/500. Theo quy hoạch của đồ án, tổng diện tích quy hoạch là 46,45 ha, đất ở là 872 lô đạt tỷ lệ 100%.

  Xem chi tiết
 • Quy hoạch huyện Thanh Oai tập trung vào phát triển nông nghiệp và dịch vụ

  Ngày đăng: 16:27 13/11/2014 | Lượt xem: 1321

  (HNMO) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

  Xem chi tiết
Hiển thị 3 kết quả.