|  Đăng Nhập

Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NĂM 2013

17/08/2013 12:00:00 SA
Tin tức - sự kiện

Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố giao chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013; Quyết định số 4225/QĐ-HĐTD ngày 10/7/2013 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội về việc phê duyệt số lượng nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2013.

UBND huyện Thanh Oai thông báo lịch hướng dẫn ôn tập thi các môn Viết chung, Ngoại ngữ, Tin học cho thí sinh đăng ký dự thi vào các phòng, ban thuộc UBND huyện Thanh Oai năm 2013 như sau:

I/ Tổ chức ôn tập các môn Viết chung, Ngoại ngữ, Tin học:

1/ Thời gian: Chia làm 06 đợt cho các thí sinh đăng ký vào các cơ quan, đơn vị, trong 03 ngày 16, 17, 18 tháng 8 năm 2013 (thí sinh có mặt tại điểm ôn tập buổi sáng từ 07 giờ, buổi chiều từ 13 giờ để mua tài liệu, chi tiết có biểu kèm theo);

2/ Địa điểm: Hội trường lớn, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy);

3/ Tài liệu: Thí sinh tham khảo đề cương ôn tập trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn của Sở Nội vụ và nhận tài liệu cụ thể trong ngày tổ chức ôn tập.

II/ Tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành:

1/ Thời gian: Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 22/8/2013.

2/ Địa điểm: Do các Sở chuyên ngành quy định.

3/ Tài liệu: Thí sinh tham khảo đề cương ôn tập trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn của Sở Nội vụ và nhận tài liệu cụ thể trong ngày tổ chức ôn tập.

Lưu ý: Các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào các phòng, ban trực thuộc huyện Thanh Oai năm 2013 chú ý truy cập các thông tin liên quan đến thi tuyển công chức năm 2013 vào UBND huyện Thanh Oai trên các Website của Sở Nội vụ, UBND huyện Thanh Oai (thanhoai.hanoi.gov.vn) và các Sở liên quan./.

File gửi kèm: TB on tap chung.pdf

 

 

Lê Duyên Mãi - Phòng Nội vụ

Quay lại | Lên đầu trang

Phòng Quản lý Đô thị

THÔNG BÁO ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NĂM 2013

17/08/2013 12:00:00 SA
Tin tức - sự kiện

Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố giao chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013; Quyết định số 4225/QĐ-HĐTD ngày 10/7/2013 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội về việc phê duyệt số lượng nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2013.

UBND huyện Thanh Oai thông báo lịch hướng dẫn ôn tập thi các môn Viết chung, Ngoại ngữ, Tin học cho thí sinh đăng ký dự thi vào các phòng, ban thuộc UBND huyện Thanh Oai năm 2013 như sau:

I/ Tổ chức ôn tập các môn Viết chung, Ngoại ngữ, Tin học:

1/ Thời gian: Chia làm 06 đợt cho các thí sinh đăng ký vào các cơ quan, đơn vị, trong 03 ngày 16, 17, 18 tháng 8 năm 2013 (thí sinh có mặt tại điểm ôn tập buổi sáng từ 07 giờ, buổi chiều từ 13 giờ để mua tài liệu, chi tiết có biểu kèm theo);

2/ Địa điểm: Hội trường lớn, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy);

3/ Tài liệu: Thí sinh tham khảo đề cương ôn tập trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn của Sở Nội vụ và nhận tài liệu cụ thể trong ngày tổ chức ôn tập.

II/ Tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành:

1/ Thời gian: Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 22/8/2013.

2/ Địa điểm: Do các Sở chuyên ngành quy định.

3/ Tài liệu: Thí sinh tham khảo đề cương ôn tập trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn của Sở Nội vụ và nhận tài liệu cụ thể trong ngày tổ chức ôn tập.

Lưu ý: Các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào các phòng, ban trực thuộc huyện Thanh Oai năm 2013 chú ý truy cập các thông tin liên quan đến thi tuyển công chức năm 2013 vào UBND huyện Thanh Oai trên các Website của Sở Nội vụ, UBND huyện Thanh Oai (thanhoai.hanoi.gov.vn) và các Sở liên quan./.

File gửi kèm: TB on tap chung.pdf

 

 

Lê Duyên Mãi - Phòng Nội vụ

Quay lại | Lên đầu trang

Những khúc tình ca

Videos

Hệ thống CSDL

LỊCH LÀM VIỆC


 

 

 

Hệ thống CSDL