|  Đăng Nhập

Tin tức nổi bật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 6 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

30/05/2013 12:00:00 SA
Tin tức - sự kiện

Ngày 27/5/2013, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề)

Ngày 27/5/2013, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành thông qua tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ UVTT HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Toán được điều động sang công tác tại phòng Tư pháp và giữ chức vụ phó trưởng phòng Tư pháp huyện; thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Huy Diệp và thư ký kỳ họp HĐND huyện đối với ông Lê Văn Ân để nhận công tác mới, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Mạnh Thức đã có quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.

Thông qua tờ trình về việc đề nghị bầu cử chức danh UVTT HĐND huyện, thành viên ban Pháp chế và Thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII. Theo đó, Phó Bí thư Huyện đoàn, đại biểu HĐND khóa XVIII Lê Văn Ân được bầu giữ chức vụ ủy viên Thường trực HĐND huyện và Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Huy Diệp được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện và huyện ủy viên, Chủ tịch hội Nông dân huyện, đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Nhất được bầu làm thư ký kỳ họp, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài, Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Huy Hoàn được bầu làm thành viên ban Pháp chế HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận và quyết định thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội đến năm 2030 và Nghị quyết phê chuẩn quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kim Bài huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội đến năm 2030.

 

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

Quay lại | Lên đầu trang

LIÊN KẾT WEBSITES

 

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 6 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

30/05/2013 12:00:00 SA
Tin tức - sự kiện

Ngày 27/5/2013, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề)

Ngày 27/5/2013, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành thông qua tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ UVTT HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Toán được điều động sang công tác tại phòng Tư pháp và giữ chức vụ phó trưởng phòng Tư pháp huyện; thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Huy Diệp và thư ký kỳ họp HĐND huyện đối với ông Lê Văn Ân để nhận công tác mới, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Mạnh Thức đã có quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.

Thông qua tờ trình về việc đề nghị bầu cử chức danh UVTT HĐND huyện, thành viên ban Pháp chế và Thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII. Theo đó, Phó Bí thư Huyện đoàn, đại biểu HĐND khóa XVIII Lê Văn Ân được bầu giữ chức vụ ủy viên Thường trực HĐND huyện và Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Huy Diệp được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện và huyện ủy viên, Chủ tịch hội Nông dân huyện, đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Nhất được bầu làm thư ký kỳ họp, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài, Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Huy Hoàn được bầu làm thành viên ban Pháp chế HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận và quyết định thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội đến năm 2030 và Nghị quyết phê chuẩn quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kim Bài huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội đến năm 2030.

 

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

Quay lại | Lên đầu trang

Những khúc tình ca

Videos

Hệ thống CSDL

LỊCH LÀM VIỆC


 

 

 

Hệ thống CSDL