hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

  • Thanh Oai tích cực chuẩn bị đại hội thể dục thể thao

    Ngày đăng: 11:38 12/11/2014 | Lượt xem: 1154

    Mọi công tác chuẩn bị, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên đã được ấn định, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, ngày hội văn hoá thể dục thể thao huyện Thanh Oai lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2013.

    Xem chi tiết
Hiển thị 1 kết quả.