hội đồng nhân dân

 • Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XIX

  Ngày đăng: 09:13 21/06/2016 | Lượt xem: 864

      Thực hiện Thông báo số 89/TB-HĐND ngày 17/6/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai khóa XIX về Chương trình tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện. Chiều ngày 20/6/2016, tổ đại biểu số 02 Hội đồng nhân dân huyện đắc cử tại các xã Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động do Ông Đoàn Việt Dũng - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đại biểu HĐND huyện làm trưởng đoàn đã  đến và tiếp xúc với cử tri tại thôn Rùa Thượng xã Thanh Thùy.

  Xem chi tiết
 • KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 12 HĐND HUYỆN THANH OAI KHOÁ XVIII NHIỆM KỲ 2011 – 2016

  Ngày đăng: 15:12 30/06/2015 | Lượt xem: 3336

  Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND. Trong hai ngày 25 và 26/6/2015, HĐND huyện Thanh Oai khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 để đánh giá tình hình hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ KT – XH, AN - QP, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách năm 2014; xem xét các báo công tác của các ngành hữu quan. Đặc biệt kỳ họp tiến hành xem xét, thảo luận thông qua Đề án thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo.

  Xem chi tiết
 • Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Thanh Oai khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016

  Ngày đăng: 12:08 12/11/2014 | Lượt xem: 13653

  Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013, Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005. Trong hai ngày 16 và 17/12/2013, HĐND huyện Thanh Oai khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 để đánh giá tình hình hoạt động HĐND huyện năm 2013; tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ KT – XH, AN - QP, thu chi ngân sách năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; xem xét các báo công tác của các ngành hữu quan và quyết định một số nhiệm vụ quan trọng khác theo quy định của pháp luật

  Xem chi tiết
Hiển thị 3 kết quả.