các bài viết chuyên sâu

 • THANH OAI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

  Ngày đăng: 16:31 20/12/2016 | Lượt xem: 24329

  Thanh Oai, là một trong những huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua, huyện Thanh Oai đã tích cực thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo (XĐGN) và thu được một số kết quả bước đầu quan trọng. Từ 2011 - 2015,  tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân hàng năm từ 2 - 3%. Tuy nhiên, số hộ nghèo của huyện hiện còn  2.058 hộ, hộ cận nghèo còn 1.538 hộ.  Việc xóa đói giảm nghèo đã được huyện thực hiện nhiều năm qua và theo các chương trình XĐGN của Nhà nước, nhưng nguy cơ tái nghèo rất có khả năng diễn ra, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

  Xem chi tiết
 • Toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020

  Ngày đăng: 17:14 28/07/2015 | Lượt xem: 31633

  Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020

  Xem chi tiết
 • Huyện Thanh Oai với công tác dân vận về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Ngày đăng: 12:17 12/11/2014 | Lượt xem: 29515

  Những năm qua, mặc dù còn chịu nhiều ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là khủng hoảng tài chính thế giới đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong huyện. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở

  Xem chi tiết
 • Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản

  Ngày đăng: 12:07 12/11/2014 | Lượt xem: 26748

  Công tác đảm bảo ATTP là vấn đề cần thiết, cấp bách và đã được quy định cụ thể trong Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là: hàng năm tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh ATTP” để huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền địa phương, các Bộ, các cơ quan tham gia vào việc thiết lập trật tự kỷ cương trong lĩnh vực ATTP.

  Xem chi tiết
 • Thanh Oai đẩy mạnh thực hiện việc tang văn minh tiến bộ

  Ngày đăng: 12:06 12/11/2014 | Lượt xem: 23542

  Sau 1 năm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tang văn minh tiến bộ, việc tang văn minh tiến bộ của huyện Thanh Oai đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động. Hiện tại, đại đa số đám tang đã không làm cỗ mời khách, không viếng lễ chín, không hút thuốc lá, bỏ các thủ tục lạc hậu như lăn đường, yểm bùa, vv… Việc tổ chức tang lễ rất long trọng, nghĩa tình song đơn giản, tiết kiệm

  Xem chi tiết
Hiển thị 5 kết quả.